Poziv organizatorima volontiranja na dostavu izvješća

Sukladno Zakonu o volonterstvu (NN 58/07), svi organizatori volontiranja koji su tijekom 2010. godine organizirali volontiranje u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu obvezni su do kraja veljače 2011. podnijeti Izvješće o obavljenim volonterskim uslugama i aktivnostima Ministarstvu obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Izvješće se podnosi izravnim unošenjem traženih podataka putem internetske stranice ministarstva www.mobms.hr

Prikupljanjem izvješća se omogućuje stvaranje još kvalitetnije osnove za praćenje doprinosa volontera ukupnom društvenom i gospodarskom razvoju zemlje. Tijekom 2011. godine koja je proglašena Europskom godinom volontiranja provodit će se brojne aktivnosti u cilju još kvalitetnijeg vrednovanja i priznavanja volonterskog rada u Republici Hrvatskoj.