Praktična radionica pripreme projekata za lokalnu samoupravu na natječaje programa Europa za građane, Zadar, 27. srpnja 2010.

U utorak 27. srpnja 2010. u prostorima Grada Zadra predstavnici Kontakt točke za program Europa za građane održati će praktičnu radionicu za predstavnike lokalne samouprave, na temu pripreme projekata u okviru natječaja programa Europa za građane..

Radionica će okupiti predstavnike lokalne samouprave iz Zadarske i okolnih županija koji su zainteresirani za prijavljivanje i provedbu projekata bratimljenja u sklopu programa Europa za građane. Cilj radionice jest sudionicima pružiti detaljne informacije o mogućnostima primanja potpora kroz navedeni program, te ponuditi savjetovanje u postupku izrade projektnih prijedloga i popunjavanju prijavnog obrasca za natječaje suradnje (bratimljenja) gradova i općina.