2. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva, 28. svibnja 2010., Zagreb

2. sjednica Savjeta za razvoj civilnog društva održat će se 28. svibnja 2010., s početkom u 13:30 sati. Predloženi Dnevni red je sljedeći:

  1. Usvajanje Zapisnika 1. sjednice Savjeta za razvoj civilnog društva
  2. Izvješća o aktivnostima članova Savjeta za razvoj civilnog društva i Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske između dviju sjednica Savjeta
  3. Rasprava o Nacrtu Zakona o organizacijama koje djeluju za opće dobro
  4. Rasprava o Smjernicama za primjenu Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
  5. Dogovor o organizaciji strateškog planiranja rada Savjeta za sljedeće razdoblje
  6. Razno